TESTER

FUNCTIONAL MOVEMENT
SCREEN

Functional Movement Screen (FMS® ) är ett systematiskt screeningverktyg för att observera rörelsemönster. Syftet är att ge kunskap om asymmetrier och viktiga begränsningar i spelarnas normala aktivitetsmönster.

04.

Functional movement screen

FMS består av sju olika aktiva funktionella test där personen utför varje test tre gånger. Utförandet av varje funktionellt test noteras i ett testprotokoll och rangordnas i skala 1-3, där rang 3 är optimalt utförande, rang 2 kan klara testet men med någon form av kompensation. Rang 1 innebär oförmåga att klara testet. Om det finns smärta involverad vid utförandet ger testet värde 0 i rang. Fem av de olika funktionella testen avser höger och vänster sida. Vid skillnader mellan sidorna används det lägsta värdet vid sammanräkning av den totala poängsumman.

Hur fungerar det

Testerna görs i lägen där bristerna och obalanserna blir märkbara och kroppen saknar stabilitet och rörlighet. Även individer som idrottar på mycket höga nivåer kan inte alltid genomföra dessa relativt enkla rörelser. Dessa individer kompenserar rörelsemönster under träningen, och uppoffrar effektiviteten i strävan att prestera på en hög nivå. Om dessa kompensationer fortsätter, dåliga rörelsemönster förstärks vilket leder till sämre biomekanik och skador.

Vad ger det er?

FMS kan hjälpa dig att identifiera rörelsedysfunktioner innan de orsakar skada. I en rapport, som analyserat 25 studier på FMS, Dr Butler i Duke University säger: ”Functional Movement Screening är ett pålitligt verktyg som kan användas för att identifiera individer som är mer benägna att bli skadade”. Eftersom FMS är ett standardiserat test, kan du fortsätta testa dig med jämna mellanrum för att utvärdera dina framsteg. Ett rekommenderat testschema är att bli testad varje kvartal.

Stor fördel med detta screeningverktyg är att det är mycket tidseffektivt och kan utföras på ett större antal idrottare samtidigt.