TESTER

INBODY KROPPS–
ANALYS

Vikten är inte relevant om du inte vet vad den består av. Att göra en kroppskompositionsanalys, eller kroppsscanning, där man mäter de exakta förhållandena mellan muskler, skelett, fett och vätska är en förutsättning för att förstå sambandet mellan hälsa, mat och träning.

08.

Kroppssammansättning

Få en unik inblick i din inre hälsa hur vatten, mineraler, muskler och fett är fördelade.

Vikten är inte relevant om du inte vet vad den består av. Att göra en kroppskompositionsanalys, eller kroppsscanning, där man mäter de exakta förhållandena mellan muskler, skelett, fett och vätska är en förutsättning för att förstå sambandet mellan hälsa, mat och träning. En kroppsanalys med Inbody 770 kan jämföras med en DXA-röntgen och är den första i sitt slag att INTE använda förprogrammerad empirisk data som ålder, kön eller om du har en standard eller atletisk kroppsbyggnad. Du får veta hur just din kropp är uppbyggd inuti. Du får en omfattande analys av ditt hälsotillstånd och status på hur muskler, fett och vätska är fördelad i ben, armar och bål samt i vilken balans de befinner sig.

inbody kroppsanalys

Du blir vad du äter och tränar.

Obalanser i muskulatur och/eller vätskor kan på lång sikt ge besvär därför att fel muskler arbetar vid en viss rörelse och belastning, eller att de inte uppnår sin fulla styrka, bland annat av dåliga vätskenivåer i cellerna. Med en kroppskompositionsmätning ser du hur dina muskler är fördelade och hur din träning påverkat dig. Utifrån resultatet och med hjälp av en rörelsescreening och muskeltester kan vi se vilka delar av musklerna som skall tränas för att på få ut maximal effekt vid rörelser och träning. Analysen ger även dig en bra bild på hur maten du ätit påverkat din kropp och om du har rätt balans mellan fett, vatten, mineraler och muskler.

Inbodytestet kan kompletteras med provtagning av dina värden på blodfetter, långtidssocker, blodtryck, stresslaktat, ketoner och Hb-värde. Ett snabbt stick i fingret och du får en fullständig bild på din hälsostatus och vad du bör äta eller inte äta. Utifrån detta får du möjlighet till ett träningsprogram för vidare utveckling som är baserat på just din kropp.

Du kan bara jämföra med dig själv.

Genom kroppsanalys och en rörelsescreening blir målmedveten träning enklare och resultatet tydligare. Du behöver inte heller oroa dig för hur du skall träna eller äta. Hur andra tränar eller säger hur man skall träna och ta hand om sig får så för dem. Du har precis fått ditt eget program i handen baserat på just din kropp. Denna analys är för mig det ärligaste sättet att gentemot dig erbjuda bästa kunskap/analys om din egna kropp och utifrån det bygga ett hållbart mat-, träning- och hälsoprogram.

Såhär fungerar det

Inbody 770 är marknadens mest exakta multi-frekvens bioimpedance mätare. Den ger dig svar på din sammansättning av bl.a muskler, fett, mineraler, vatten på cellnivå och bentäthet. InBody 770 använder 8 polära taktila elektroder genom vilka en svag elektrisk ström skickas genom kroppen. Motståndet från impulserna i de olika vävnaderna och vätskorna mäts och du får direkt svar på din unika sammansättning i 5 olika impedansläsningar för kroppens bål och fyra extremiteter. Denna exklusiva djupgående InBodyanalys ger korrekt resultat för total kroppssammansättning.

Inbody 770 kroppssammansättningsanalysator användas i bl.a. rehabilitering, idrottsmedicin och neurologi. Inbody är idag marknadens enda bioimpedansmätare som inte använder empirisk data för resultat. Därför har elitidrotten, svenska olympiska kommittén, universitetssjukhusen och forskningsvärlden kunnat godkänna den i sin verksamhet. Inbody är utrustad med teknik som uppnår tillförlitlighet 0,99 i korrelation med DEXA, den gyllene standarden för kroppssammansättningsanalys.

Testet tar 30 minuter och genomförs av en testledare. InBody är en bio-impedansmätare som har åtta mätpunkter. Mätprocessen är enkel då du står barfota på en plattform samtidig som du håller i två handtag. InBody använder sig inte av empiriska data som påverkar testresultat. Därför används InBody i forskning och elitidrott och har en jämförbarhet mot DXA röntgen på 98%. I varje analys ingår en kort genomgång om hur du kan dra mest nytta av testresultatet. Du ska undvika att äta och dricka två timmar före testet. Undvik även hård träning dagen innan testet.

Vad ger analysen dig

En InBody-analys hjälper dig att lägga upp en strategi mot just dina målsättningar. Du får underlag för att skapa ett träningsprogram som är baserat på fakta om din kropp. InBody förenklar träningsuppföljning och resultatet blir tydligare. Det är intressant att se nuläget inuti kroppen i siffror. Att kunna följa upp din satsning och se förändringen i kroppssammansättningen är mycket motiverande.