TESTER

SPEED &
AGILITY

Med hjälp av fotoceller och vår utrustning från Musclelab kan vi mäta explosivitet, maxhastighet oavsett sträcka. Vi kan dessutom upprepa samma sträcka för att få ut RAA – Repeated Agility Ability.

07.

Speed & Agility

Vi använder utrustning från Ergotest – Musclelab som är ett mycket reliabelt system.

Speed

Vi använder fotoceller som är trådlösa vilket innebär att vi kan använda dessa oavsett underlag samt distans. Exempelvis använder vi linjär sprintförmåga i många idrotter

Agility

Inom många idrotter är det mycket viktigt att utvärdera atletens förmåga att riktningsförändra. Detta kan vi mäta och jämföra mot linjär sprint för att söka efter förbättringsåtgärder. Exempel på ett vanligt förekommande tester är 10-5-10 RAA (Repeated agility ability) vilket innebär att vi utvärderar atletens förmåga att utföra maximal speed med skarpa riktningsförändringar och samtidigt kunna upprepa dessa flera gånger med kort vila.