TESTER

VO2 MAX

Vo2MAX test används i stor utsträckning inom uthållighetsgrenar och återspeglar kroppens förmåga att producera energi med hjälp av syreberoende (aeroba) energiproducerande mekanismer.

05.

VO2max

VO2max är ett mått på den maximala mängd syre som kroppen kan ta upp och utnyttja till energiproduktion under en given tid. Vo2max är dels beroende av förmågan att leverera syre till musklerna samt musklernas förmåga att ta upp och utnyttja syre till att producera energi. VO2max kan antingen uttryckas som ett absolut värde vilket är den maximala syreomsättningen mätt i liter O2 per minut (l/min) eller sättas i relation till testpersonens kroppsvikt och anges då i ml/min/kg. Det senare är vad som i vanligt tal kallas för testvärde eller konditionsvärde.

Hur går testet till

Under testet får man andas i en speciell mask under tiden som man utför aktiviteten. För närvarande har vi har möjlighet att göra syreupptagningsmätning på cykel och löpband. Beroende på vilken idrott man utövar använder vi olika typer av testprotokoll. Tester är ett så kallat “all-out” test vilket innebär att intensitet och belastning ökas successivt till att man ej orkar längre.Efter testet får man en detaljerad testrapport med jämförelse mot generell population samt pulszoner.

Vem lämpar sig detta för

Lämpar sig för: Elitidrottare, Motionärer och personer som är nyfikna att veta mer om sin konditionsstatus.  Lämpar sig inte för: personer med hjärtproblem. Tester på ej heller utföras om ni nyligen haft feber, halsont eller snuva.