TESTER

WINGATE
CYKELTEST

Wingate är troligen ett av det mest använda tester för att utvärdera anaerob förmåga hos idrottare. Gör ditt nu för att ta din fysik till nya nivåer.

09.

Wingate – cykeltest

Wingate är troligen det mest använda testet för att utvärdera anaerob förmåga hos idrottare. Till dess stora fördelar hör bl.a. att man i samma test får en uppfattning om såväl anaerob effekt som kapacitet. Det är ett mycket vanligt test inom ishockey och anses vara ett av de mest hockeyspecifika fystesterna.

Genomförande:

Testet genomförs på en wattbike. Testpersonen accelererar till maximal trampfrekvens, varefter en belastning motsvarande 10% av kroppsvikten appliceras på hjulet. Testpersonens uppgift är att under 30 sekunder utveckla maximal trampfrekvens.