VÅR FILOSOFI

MOBILITY &
STABILITY

De flesta förstår vad Mobility & Stability betyder. Det många dock missar är att dessa två egenskaper måste samarbeta för att skapa en effektiv rörelse. Mobilitet innefattar både muskel och led vilket skapar det vi kallar för Range of motion (ROM). Styrka definieras som förmåga att producera kraft eller rörelse medans stabilitet definieras som förmåga att kontrollera kraft eller rörelse.

02.

Mobility & Stability

De flesta förstår vad Mobility & Stability betyder. Det många dock missar är att dessa två egenskaper måste samarbeta för att skapa en effektiv rörelse. Mobilitet innefattar både muskel och led vilket skapar det vi kallar för Range of motion (ROM). 

Vad är det

Styrka definieras som förmåga att producera kraft eller rörelse medans stabilitet definieras som förmåga att kontrollera kraft eller rörelse. Nedsatt mobilitet och/eller stabilitet skapar dålig effektivitet och kräver mer energi för att utföra en rörelse.

Varför är det viktigt

Nedsatt biomekanik skapar inte bara nedsatt prestation utan det ökar också stress på kroppen vilket kan resultera i skada. Att träna utan optimerad mobilitet & stabilitet leder till mindre effektiva motor program som måste byggas om för att fungera optimalt.